บรรยากาศภายในเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
# Player Name Topup
1 kanob5 3,950
2 koongiew 2,200
3 Vangard 1,700
4 poundzaza 1,690
5 ZeroPiw 1,650
Player Name รายการ ราคา วันที่-เวลา
FreeFire Buy (x1)วีอาโซ [ ถาวร ] 50P. 19/01/2019 10:10
FreeFire Buy (x1)[ Y e T i ] สินค้าหลุดจำนำ 5 ชิ้นเท่านั้น #RareItem ( ราคาถูก Sale ) 2,500P. 19/01/2019 10:00
tamzamo5 Buy (x1)วีอาโซ [ ถาวร ] 50P. 17/01/2019 20:55
tamzamo5 Buy (x1)วีอาโซ [ ถาวร ] 50P. 17/01/2019 20:55
tamzamo5 Buy (x1)วีอาโซ [ ถาวร ] 50P. 17/01/2019 19:31