Rule Server

กฏและกติกาของเซิร์ฟเวอร์

ารอยู่ร่วมกันของผู้คนเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องอาศัยกฏระเบียบกติกา เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านเคารพและปฏิบัติกฏกติกาที่ทางเซิร์ฟเวอร์ได้กำหนดขึ้นมา โดยที่ผู้ดูแลใรเกม (Administrator) ถือว่าเป็นผู้ตัดสินสูงสุด กฏและกติกาแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1.ดิส หรือ ออกเกมส์ ในระหว่างอยู่นอกโซนที่สามารถโจมตีกันได้ หากมีคนเห็นผู้กระทำผิดในการดิสต่อหน้าถ่ายรูปแจ้งลงภายในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์
- ปลดแบนหน้าเว็บจะมีให้ปลด 300 บาท เป็นการตักเตือนไม่ให้ผู้เล่นทำผิดกฏอีก


2.เกรียนของผู้เล่นคนอืน ย้ายของหลบหนีแอดมินหรือคนดูแลภายในเซิร์ฟเวอร์
- โดนแบนเครื่อง - แบนทุกไอดี - แบนไอพี
- ปลดขั้นต่ำ 500 ถึง 2000 บาท ( ขึ้นอยู่กะสาเหตุของการโดนแบนร้ายแรงแค่ไหน )


3.ใช้โปรแกรมช่วยเล่นในทุกๆอย่างที่ไม่ใช่เล่นแบบคนทั่วไป
- โดนแบนเครื่อง - แบนทุกไอดี - แบนไอพี
- ปลดขั้นต่ำ 500 ถึง 2000 บาท ( ขึ้นอยู่กะสาเหตุของการโดนแบนร้ายแรงแค่ไหน )


4.เซิร์ฟเวอร์ไม่อนุญาติให้ขายของเป็นเงินจริงหรือแลกของจากเกมส์อืน (เป็นการกระทำผิดขั้นรุนแรง)
- โดนแบนเครื่อง - แบนทุกไอดี - แบนไอพี - ลบของภายในตัว - โดนแบนทั้งทีม
- อาจจะถาวร ไม่มีปลด ขึ้นอยู่กะแอดมิน


Post at 14/09/2019 00:03

โซเชี่ยลมีเดี่ย